Planning

WAT, WANNEER & HOE?

De gemeente Dinkelland heeft zichzelf als doel gesteld dat er medio 2019 gesport en gezwommen kan worden in het vernieuwde Dorper Esch.

Het najaar van 2016 stond in het teken van de projectvoorbereiding. De gemeente Dinkelland verwacht dat de aanbesteding kan beginnen in maart van dit jaar. De aanbesteding bevat een voorselectie en een gunningsprocedure. De aanbesteding wordt algemeen bekendgemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden. Op basis van een voorselectie wordt bepaald welke gegadigden tot inschrijving worden uitgenodigd. Gegadigden moeten aantonen de nodige relevante kennis en ervaring in huis te hebben. Daarbij kunnen zij samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan om tot een inschrijving te komen en het project uiteindelijk uit te voeren.

Zie hieronder voor een globale planning. Wij houden u op de hoogte van de mijlpalen en onze agenda op deze site.

Globale planning

Periode Actie
Maart 2017 Vaststelling selectie- en gunningleidraad door college. Vaststelling definitieve kredietaanvraag door gemeenteraad.
Tweede kwartaal 2017 Aanbesteding bekendmaken (aankondiging).
Zomer 2017 Voor zomerreces selectie partijen.
Derde kwartaal 2017 Geselecteerde partijen werken hun plan uit.
December 2017 Ingekomen plannen worden beoordeeld en gescoord.
Januari 2018 Definitieve gunning (aan contractpartij).
Eerste en tweede kwartaal 2018 Contractpartij werkt voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek uit.
Zomer 2018 Start bouwwerkzaamheden (renovatie sporthal heeft dan prioriteit).
Medio 2019 Oplevering vernieuwde complex.