Planning

WAT, WANNEER & HOE?

De gemeente Dinkelland heeft zichzelf als doel gesteld dat er medio 2019 gesport en gezwommen kan worden in het vernieuwde Dorper Esch.

De voorbereidingen voor de renovatie en de verbouw zijn in volle gang. Het lokaal consortium Noabers werkt de plannen verder uit naar een definitief ontwerp en bestek. Het consortium streeft ernaar in het voorjaar van dit jaar met de bouw te starten. De renovatie en nieuwbouw gebeurt in fasen, zodat het gebouw zoveel mogelijk open blijft voor bezoekers. Als eerste wordt de sporthal gerenoveerd, daarna volgen de andere gebouwdelen. De oplevering van het vernieuwde Dorper Esch staat gepland voor oktober 2019.

Zie hieronder voor een globale planning. Wij houden u op de hoogte van de mijlpalen en onze agenda op deze site.

Globale planning

Periode Actie
Eerste en tweede kwartaal 2018 Noabers werkt voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek uit.
Medio 2018 Start werkzaamheden
Eind 2019 Oplevering vernieuwde complex.