MISSIE & VISIE

Missie

Het multifunctioneel sportcomplex Dorper Esch is een sportcomplex dat gericht is op zwemmen en de binnensport. Het zwembad onderscheidt zich van andere baden in de regio door haar specifieke invulling van het doelgroepenbad. Mensen met een beperking of die op een andere manier zorg behoeven, worden uitgebreid gefaciliteerd. Het wedstrijdbad bedient verschillende doelgroepen. Een recreatieve strip zal de recreant bedienen of eenieder die wil ontspannen, bijvoorbeeld jonge gezinnen.

Het binnensportgedeelte dient geschikt te zijn voor bewegingsonderwijs en sportbehoefte. De breedtesport moet in het binnensportgedeelte in de ruimste zin van het woord worden gefaciliteerd.

Visie

Sportcomplex Dorper Esch levert een wezenlijke bijdrage aan het doen bevorderen van welzijn, gezondheid, veiligheid, sport en recreatie voor de inwoners van Dinkelland, waarbij in het zwembadgedeelte de zorgbehoefte ruimschoots wordt gefaciliteerd en de binnensportaccommodatie geschikt is voor bewegingsonderwijs en breedtesport.