Gemeente Dinkelland wil duurzamer en marktconform Dorper Esch

Het college van burgemeester en wethouders wil sterk inzetten op duurzaamheid bij de aanbesteding voor de renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch. Op het gebied van het jaarlijks onderhoud en de energieprestatie kan het complex een flinke duurzaamheidsimpuls gebruiken. Dit komt het gebruik, comfort en uiteindelijk de exploitatie ten goede. Daarnaast ziet het college dat de markt zich heeft hersteld van de economische recessie, waardoor de prijzen flink zijn gestegen. Om Dorper Esch duurzaam in de markt te kunnen zetten, wil het college het taakstellend budget herzien.

In januari 2017 heeft het college het addendum ‘Koers houden’ vastgesteld. Sportcomplex Dorper Esch wordt daarin genoemd onder het thema duurzaamheid. Om het project zo duurzaam mogelijk in de markt te zetten, is ervoor gekozen om ook het onderhoud van het complex voor een periode van dertig jaar aan te besteden. Daarom is het ook noodzakelijk om de installaties in Dorper Esch bij de renovatie en vernieuwbouw meteen te vervangen en niet uit te smeren over de jaren.

Contractpartijen kunnen dan een zo gunstig mogelijke offerte uitbrengen voor het dertigjarig onderhoud. Worden de installaties nu niet vervangen, dan zullen partijen een risico incalculeren, omdat zij geen garanties kunnen geven voor de huidige staat van onderhoud. Hierdoor zal de gemeente op de lange termijn onnodig hoge(re) kosten dragen voor het onderhoud. De kosten voor het vervangen van de installaties zelf worden met deze keuze naar voren gehaald.

Het college streeft bovendien niet alleen naar duurzaam onderhoud, maar kiest ook voor extra energiebeperkende maatregelen, die uiteindelijk een besparing opleveren op de jaarlijkse exploitatie. De gemeente heeft een onderzoeksrapport laten opstellen over de effecten van de verschillende energiemaatregelen. Hierin wordt geadviseerd maatregelen te treffen die zichzelf binnen hun levensduur terugverdienen. Hierbij valt te denken aan onder andere warmtepompen, zonnepanelen en warmteterugwinning. De partijen die meedingen in de aanbesteding wordt gevraagd om zelf met een voorstel te komen. Zij kunnen het advies van de gemeente als basis nemen, maar ook alternatieven voorstellen.

Daarnaast wil het college een marktconforme aanbesteding die aansluit bij de huidige conjunctuur. De marktprijzen om uitvoering te geven aan het programma van eisen zijn onevenredig gestegen sinds de raad besloot het sportcomplex te vernieuwen. Ten opzichte van het prijspeil van 2015 is er medio 2017 sprake van een prijsstijging in de utiliteitsbouw van zwembaden en sporthallen van 10% tot 15%. Dat komt mede doordat de uitvoerende partijen nu volop in het werk zitten, in tegenstelling tot 2015.

Bijstellen krediet

Op basis van een actuele raming zal het college aan de gemeenteraad verzoeken om het taakstellend budget bij te stellen naar € 6.795.000. Dit is nodig om de duurzaamheidsambitie ten aanzien van de technische installaties te behalen en de aanbesteding marktconform weg te zetten. Daarnaast vraagt het college aan de gemeenteraad om een aanvullend budget beschikbaar te stellen voor de extra energiebeperkende duurzaamheidsmaatregelen. Dit budget bedraagt € 390.500. De raad neemt een besluit in de raadsvergadering van 11 juli 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s